Ile pieniędzy na dziecko?

przez Magda
0 komentarz

Wiem, że ten temat jest kontrowersyjny ale chciałam chociaż w niewielkim stopniu poruszyć go na moim blogu. W czasach kiedy to my byliśmy małymi dziećmi w kwestii finansowej nasi rodzice byli zdani wyłącznie na siebie. W obecnych czasach jest dosyć sporo świadczeń finansowych dla rodzin. Nie chodzi mi tu o skrajne przypadki żerowania na innych i turbo lenistwo pewnych grup społecznych. Chodzi mi bardziej o pomoc finansową pojętą jako pomoc przysługującą każdemu dziecku. Jestem aktywna zawodowo i uważam, że fajnie jest móc liczyć na pomoc w tej kwestii ze strony Państwa. Powinno się jednak bardziej doceniać ludzi, którzy chcą swojej rodzinie zapewnić byt, podejmując decyzję o założeniu rodziny w pełni przemyślanie. Tacy rodzice także potrzebują wsparcia, mimo, że przekraczają przyjęty dochód na osobę w rodzinie… przecież oni z  tej pensji spłacają kredyt na mieszkanie/dom bo chcą mieć coś swojego! To ile pieniędzy na dziecko można dostać?

Becikowe

Jeśli dochód na jedną osobę w waszej rodzinie nie przekracza 1922 zł na jedną osobę i przyszła mama ma zaświadczenie lekarskie, które potwierdza opiekę lekarską jaką została objęta najpóźniej od 10 tygodnia ciąży, możecie złożyć wniosek o przyznanie becikowego. Otrzymuje się je w wysokości 1000 zł na jedno urodzone dziecko. Na złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami masz 12 miesięcy od daty urodzenia dziecka.

Kosiniakowe

Jest to świadczenie przeznaczone dla rodziców, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński, a więc osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenie, bezrobotni oraz studenci, którym urodziło się dziecko. Kosiniakowe wypłacane jest w kwocie 1000 zł przez okres:

 • 52 tygodni – jeśli na świat przyszło jedno dziecko,
 • 65 tygodni – w przypadku dwójki dzieci,
 • 67 tygodni – gdy dzieci jest troje,
 • 69 tygodni – przy czwórce dzieci,
 • 71 tygodni – przy piątce dzieci i więcej.

Wniosek składa się w gminie lub przez internet (www.MPiPS.gov.pl).

500 zł na dziecko 

Na pierwsze dziecko można je otrzymać jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł lub 1200 zł jeśli dziecko jest niepełnosprawne. Na drugie i kolejne dziecko nie ma obwarowań dotyczących dochodu na jedną osobę. Wniosek można złożyć w wyznaczonych punktach na terenie gminy, przez bankowość elektryczną lub placówkach bankowych, na pue.zus.pl lub ePUAP.

Ulga podatkowa na dziecko

Uprawdnienie do zapłaty mniejszego podatku przysługuje na dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia jeśli dziecko się uczy i ewentualny dochód nie przekracza 3089 zł na osobę. Składając PIT w 2018 roku za rok 2017 można było odliczyć:

 • na pierwsze dziecko – 1112,04 zł
 • na drugie dziecko – 1112,04 zł
 • na trzecie dziecko – 2000,04 zł
 • na czwarte dziecko – 2700 zł.

Jest to ulga prorodzinna, wspierająca rodziny wielodzietne, w których rodzice pracują!

Zasiłek rodzinny

Jest to tak zwane „rodzinne” i mogą się o nie ubiegać rodziny, które znajdują się w  trudnej sytuacji finansowej. Kwota przyznanego zasiłku uzależniona jest od dwóch czynników: wieku dziecka oraz dochodu w rodzinie. Dochód ten dzielony jest przez liczbę członków w rodzinie i aby otrzymać zasiłek rodzinny nie może on przekraczać 674 zł na osobę.  Jeśli zaś w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne kwota na jednego członka rodziny nie może przekraczać 764 zł.

W 2018 roku uprawnione rodziny mogą co miesiąc liczyć na zasiłek rodzinny w kwocie:

 • 95 zł – jeśli dziecko ma 0-5 lat
 • 124 zł – jeśli dziecko ma 6-18 lat
 • 135 zł – jeśli dziecko ma 19-23 lata

Zasiłek wychowawczy

Dodatkowo do zasiłku rodzinnego można się starać o otrzymanie dodatku wychowawczego. Przysługuje on rodzicom przebywającym na urlopie wychowawczym, ale warunkiem jest pobieranie zasiłku rodzinnego. Korzystanie z urlopu wychowawczego wspomaga budżet rodziny o 400 zł! Zasiłek wychowawczy można otrzymywać co miesiąc w trzech wariantach:

 • przez 2 lata – jeśli masz pod opieką jedno dziecko
 • przez 3 lata – jeśli opiekujesz się bliźniętami lub wieloraczkami
 • przez 6 lat – jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności

Karta dużej rodziny

Jest to program wspierający rodziny wielodzietne, tzn. takie w których znajduje się troje i więcej dzieci. W ramach karty dużej rodziny nie otrzymuje się gotówki, ale uprawnia ona do korzystania ze zniżek.Możliwość skorzystania z niej oferują instytucje publiczne i firmy prywatne (kina, sklepy, banki). W chwili składania wniosku najstarsze uczące się dziecko nie może mieć więcej niż 25 lat lub 18 (jeśli nie kontynuuje nauki). Ograniczenia wiekowe nie dotyczą dzieci niepełnosprawnych. Karta ta przysługuje rodzicom dożywotnio. Do wypełnienia wniosku o otrzymanie karty dużej rodziny potrzebne są dane z dowodu osobistego rodziców, akty urodzenia dzieci i ich PESEL, a gdy dziecko ma ponad 18 lat – zaświadczenie o terminie ukończenia nauki.

Dofinansowanie na zatrudnienie opieki dla dziecka

Jest to bardzo fajna inicjatywa dla mam planujących powrót do pracy po porodzie. W myśl tej pomocy, budżet państwa zapłaci składki za opiekunkę, jeśli jej wynagrodzenie będzie równe lub niższe niż minimalne wynagrodzenie w Polsce, tj. 1850 zł. Jeśli będziesz płacił/ płaciła jej wyższe wynagrodzenie niż 1850 zł to zapłacisz jedynie różnicę między oferowaną kwotą a kwotą minimalnego wynagrodzenia.  Z tego dofinansowania mogą skorzystać rodzice dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat, którzy nie przebywają na urlopie macierzyńskim, ojcowskim i wychowawczym. Przysługuje ono niezależnie od sytuacji życiowej rodziny.

Mam nadzieję, że wpis okazał się dla was ciekawy i pomocny. 🙂

Podobne

Zostaw komentarz